"TASTE KEEP VALVE"

สติกเกอร์วาล์วแบบ one-way ผลิตโดยบริษัท มารุเต็น จำกัด สำหรับใช้กับอาหารหมักที่คายก๊าซออกมาอย่างเช่นกาแฟ

ผลิตภัณฑ์นี้มีคุณสมบัติในการปล่อยก๊าซที่ก่อตัวขึ้นภายในบรรจุภัณฑ์สินค้า และป้องกันไม่ให้อากาศจากภายนอกเข้ามาในตัวสินค้า

"เมล็ดกาแฟและอื่น ๆ"

ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากเมล็ดกาแฟออกจากบรรจุภัณฑ์ เพื่อคงรสชาติและกลิ่นของกาแฟให้อยู่ในสภาพเดิม

"รักษากลิ่นของกาแฟ"

ปฏิกิริยาออกซิเดชันของคาร์บอนไดออกไซด์คือสาเหตุที่ทำให้อาหารเน่าเสีย TASTE KEEP VALVE จึงถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อรักษาคุณภาพและกลิ่นหอมของกาแฟเอาไว้